Gepost op Apr 10, 2020

Vereniging Huurders Overleg Soest

Gezamenlijke huurdersbelangenorganisaties Portaal stuurden een brief aan Portaal.

Betreft: oproep om huurverhoging uit te stellen
Beste heren Van der Zeep en Heinsman,
Utrecht, 8-4-2020

Het zijn bijzondere tijden. In enkele weken tijd zijn wij als Nederland in een hele nieuwe wereld terechtgekomen. We zitten midden in de coronacrisis. In de eerste plaats is dit natuurlijk een gezondheidscrisis. Het is echter ook een economische crisis. Hoe dit zich verder gaat ontwikkelen is voor iedereen nog de vraag. Een ding is duidelijk: er is veel veranderd en er zal nog veel veranderen. Het zijn zowel medisch als economisch onzekere tijden.
We zijn blij dat u net als andere corporaties heeft aangegeven om soepel met (tijdelijke) betalingsachterstanden om te gaan en dat er de komende maanden geen mensen op straat worden gezet. Ook waarderen wij de geste naar oudere bewoners in de vorm van een bloemetje en zijn we benieuwd naar het nog te verschijnen boekje.
Toch willen wij nog een beroep doen op u als maatschappelijke organisatie. Wij roepen u op de al aangekondigde huurverhoging van 2,6% tot 6,6% per 1 juli te heroverwegen of uit te stellen. Wij vinden het ongepast om deze verhoging, waartoe in een hele andere tijd door Portaal is besloten, op dit moment door te voeren.

Volg de onderstaande knop voor de hele brief.
Contact
Bericht verzonden. We nemen snel met je contact op.