Gepost op Dec 2, 2019

Vereniging Huurders Overleg Soest

Het bestuur van de V.H.O.S. bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, Leendert de Bruin (voorzitter) Puck Vos (secretaris). Marry Vis (penningmeester).

Wat doet het bestuur?
Het ondersteunt huurders van wie de belangen en/of klachten onvoldoende aandacht krijgen.
Het legt jaarlijks verantwoording af tijdens de algemene ledenvergadering en via het jaarverslag.
Het geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Portaal over allerlei zaken die voor de huurders belangrijk zijn.

Organisatie van de V.H.O.S.:
De V.H.O.S. is georganiseerd in een klein bestuur met bewonerscommissies. Ook worden er per onderwerp zogenaamde taskforces georganiseerd om bepaalde onderwerpen uit te diepen.

De bewonerscommissies zijn:
Albert Cuyplaan nrs 1 t/m 200
Hollandse Meesters van de Engh
de Engh
Nieuw Molenzicht
Veenkruiden
Wiardi Beckmanstraat
Koperwiek

Alhoewel het een respectabel aantal is, is de dekkingsgraad te laag. Wij zoeken dan ook vrijwilligers. Het streven is om per complex c.q. wijk een bewonerscommissie te hebben. Neem contact op met 1 van de bestuursleden.
Contact
Bericht verzonden. We nemen snel met je contact op.